Løbbinding i Billedpædagogisk Tidsskrift

Loebbinding-i-Billedpaedagogisk-Tidsskrift-3-2015

Anne Birgitte Beyers bog Løbbinding – en oldtidsteknik er omtalt i oktobernummeret af Billedpædagogisk tidsskrift, der udkommer fire gange årligt og udgives af Danmarks Billedkunstlærere. Temaet for dette nummer af bladet er “Print” – og selv om løbbinding ikke er en trykteknik er bogen jo trods alt udkommet som en god, gammeldags trykt bog!

   Køb bogen nu