Vidensbank for håndværks- og husflidsfag (2017)

Dette hæfte er en rapport over et pilotprojekt med det formål at undersøge potentialet i etablering af en “Vidensbank for håndværks- og husflidsfag”, målrettet aktører i folkeoplysningen og andre med interesse i vores manuelle kulturarv.

Pilotprojektet er gennemført i perioden februar–oktober 2017, ud fra en tredeling baseret på research blandt aktive husflidsforeninger, enkeltpersoner med særlig håndværksmæssig kunnen samt kulturinstitutioner med en stærk historisk og fremadrettet formidlingsprofil.

Pilotprojektet er støttet af Grosserer L. F. Foghts Fond og Dansk Husflidsselskabs Mindefond.

Lisbeth Tolstrup & Peter Delcomyn:
“Vidensbank for håndværks- og husflidsfag”

32 sider, dansk tekst
Format 148 x 210 mm
Oplag: 200 eks.
Illustrationer/vignetter: Lars Pryds
Forlaget på tredje 2017
DKK 80,- + forsendelse
ISBN 978-87-89232-36-2

.

Eksempler på opslag i bogen:

Indholdsfortegnelse:

I · INTRODUKTION
Ideen om en vidensbank for
håndværks- og husflidsfag 3
Det tidlige forarbejde 3
Et sted at starte 4
Hvad sker der egentlig derude? 5

II · STRUKTUR
Indkredsning af opgaven 7
Fra idé til pilotprojekt 7
Oplæg til en struktur 8
Vidensbank – et åbent begreb 9
Foreninger 9
Enkeltpersoner 10
Kulturinstitutioner 11

III · PROCES
Pilotprojektet – aftaler og fravalg 13
Forgrenede foreninger 13
Kulturbærende enkeltpersoner 16
– Historie 17
– Viden 17
– Organisering 18
– Sociale værdier 18
– Netværk 18
Kulturinstitutionernes
praksis 18

IV · KONKLUSION
Praktisk tilgængelig viden
– hands on 22
Historiske eksempler 23
Inspiration og formidling 24
Afrunding 25

V · ANBEFALINGER 27

VI · LITTERATUR m.m.
Litteratur 28
Vi besøgte … 28

VII · Bilag
Spørgeark 30