Fra nyttefag til gadekunst… (2015)

Med dette festskrift markeres Danmarks Håndarbejdslærerforenings 50-års jubilæum. Samtidig afrundes en æra for skolefaget håndarbejde. Der er en helt speciel stemning over et jubilæum, der omfatter et halvt århundrede – 50 år, hvor der er skabt en særlig kultur båret af faglig interesse, men også af stil-, tekstil- og ikke mindst skolehistorie.

Teksterne i jubilæumsskriftets fire kapitler indkredser på en gang udviklingen i faget og nogle af de tendenser inden for undervisning, design og kultur, der har inspireret og dannet ramme om håndarbejde gennem fem årtier.

Fra gadekunst til nyttefag – et fag i forandring. 50 år med Danmarks Håndarbejdslærerforening 1965–2015
72 sider, softcover med flapper
Redaktion: Lisbeth Tolstrup
Forlaget på Tredje, 2015
Udgivet i samarbejde med Danmarks Håndarbejdslærerforening
21 x 21 cm, vægt 287 gr.
Pris DKK 100,- + forsendelse UDSOLGT
ISBN 978-87-89232-28-1

Se mere om Danmarks Håndarbejdslærerforening på haandarbejde.nu

……..

Indhold:

Forord  3

Faget i skolen  
Hanni Eskildsen: Underviser i skolens bedste fag  4–7
Susanne Klose: Mode og teknik gennem fem årtier  8–12
Dorthe Weiergang: Mit liv som håndarbejdslærer 1975–2005  13–15
Karen Sandager: Landsdækkende projekter og særudgivelser  16–17

Foreningsliv  
Birgit Birn: De store træf  18–20
Karen Sandager: Så gik der igen ti år …  21–24
Susanne Klose: Danmarks Håndarbejdslærerforening 1965–2015
– medstiftere og formænd gennem tiden  25–27
Lisbeth Tolstrup: Fra Håndarbejde i Skolen til Håndarbejde Nu
– bladets redaktører gennem årene  28

Fag i bevægelse  
Minna Kragelund: Et fag med mange potentialer  29–32
Susanne Klose: Den akademiske overbygning  33–37
Ida Hamre: Et had-kærlighedsforhold  38–44
Lisbeth Tolstrup: Kontraster og kommentarer  45–47

Tekstile visioner  
Lene Tanggaard: Kreativitet og håndarbejde?  48–51
Mette Jørgensen: Håndværk og design – et fag med erindring
og i forandring  52–57
Eva mm Engelhardt: Korssting og kampråb – tekstilernes nye styrke  58–61
Marie Koch: Jeg strikker, derfor er jeg!  62–65

Litteratur  66
Stikord   67

……..

Eksempler på opslag i jubilæumsskriftet:

DH_JUBI_50_indmad-web-

DH_JUBI_50_indmad-web2-

DH_JUBI_50_indmad-web3-

DH_JUBI_50_indmad-web4-

DH_JUBI_50_indmad-web5-